Tannstang - servo

Alle tannstengene til XJ-S HE ble levert av Adwest.

Fra og med VIN107865 var det et bytte til metriske indre og ytre endeledd - metriske i gjengene som kobler disse sammen.

Merk: Indre endeledd (JLM409) er kun tilgjengelige i dag som metriske - selv om de fysisk passer på de eldre tannstengene. Det betyr at dersom du skifter disse, må du også skifte ytre endeledd (til JLM1098). Mansjetter er de samme for begge typene. 

Disse tannstengene er ikke tilgjengelige nye. Vi formidler overhaling, og det krever at vi får inn den gamle tangstangen først. Med enkelte forbehold er ledetid ca. 4 uker fra vi får tannstangen.

Sene modeller begynte med ZF tannstenger. Dette er også erstatningen som Jaguar selv referer til. Imidlertid er ikke disse tilgjengelig nye lenger heller. Detaljer om disse finnes under XJS (Facelift).

Vi har også festemidlene til varmeskjoldene og kan skaffe disse brukte dersom de er skadet.