Tannstang - servo

Tannstengene til XJ Serie 2 kom i hovedsak i to varianter; Adwest eller Alford and Alder. Adwest har glatt senter rør, mens Alford and Alder har en rørkobling midt på senterrøret. Disse ble benyttet om hverandre. Endeledd og innfestning er like på begge, men det er forskjeller som gjør at tetningssettene og mansjetter er forskjellige;

Adwest type 1: tetningssett JS726*, mansjett C33417* - frem til og med chassisnr. 2T.25108, 2T.73868, 2S.11537, 2S.50683, 3C.1770, 3C.50012, 3A.5753, 3A.51486, 3B.3344, 3B.50004, 2T.69450 (USA/CAN), 2T.73489 (J).

Alford and Alder type 1: tetningssett RTC2393, mansjett JLM347* - RHD frem til og med chassisnr. 2T.25108, 2S.11537, 3C.1770, 3A.5753, 3B.3344.

Adwest type 2: tetningssett AAU1503, mansjett JLM347* - fra og med chassisnr. 2T.25109, 2T.73869, 2S.11538, 2S.50684, 3C.1771, 3C.50013, 3A.5754, 3A.51487, 3B.3345, 3B.50005, 2T.69451 (USA/CAN), 2T.73490 (J).

Alford and Alder type 2: tetningssett RTC2393, mansjett JLM347* - fra og med chassisnr. 2T.25109, 2T.73869, 2S.11538, 2S.50684, 3C.1771, 3C.50013, 3A.5754, 3A.51487, 3B.3345, 3B.50005, 2T.69451 (USA/CAN), 2T.73490 (J).

Til Adwest tannstengene leverer vi ett komplett overhalingssett med alt av tetninger og pakninger som trengs for overhaling. Dette settet har delenr. JS726*/K. Tetningssettene nevnt ovenfor inneholder ytre tetninger.

Vi formidler også overhaling, og det krever at vi får inn den gamle tangstangen først. Med enkelte forbehold er ledetid ca. 4 uker fra vi får tannstangen.